O vleku

Sjezdovka a lyžařský vlek Křešín – technické parametry a údaje

Délka vleku: 250 m
Převýšení: 50 m
Typ vleku: EPV 300
Skiareál má noční osvětlení a technologii technického zasněžování

Historie lyžařského vleku

V roce 1986 je zakoupen od Slovšportu Žilina lyžařský vlek EPV 300. Při výstavbě v prostoru u mlýna v katastru obce Křešín bylo 22 členy lyžařského oddílu odpracováno celkem 688 hodin, a tak mohl být předán již 6.12.1986 do užívání.V roce 1987 na něm byly provedeny další úpravy. Především se podařilo odvodnit dojezdovou partii. V měsících září a říjen pak bylo instalováno osvětlení celé sjezdovky a rekonstrukce kiosku, který slouží k odpočinku a občerstvení lyžařů. V říjnu OV ČSTV v Pelhřimově povolil TJ Start hospodářskou činnost, týkající se drobného prodeje v kiosku na lyžařském vleku. Provoz vleku zvládl lyžařský oddíl na výbornou. Vlek dle vstupenek přepravil více než 40 tis. lyžařů. Ovšem to bylo v sezóně, kdy byly klimatické podmínky velmi příznivé. Takové se vyskytují v naší oblasti v průměru 1 x za 15 let. Naposledy se lyžovalo 21. března, kdy na závěr lyžařské sezóny byl uspořádán pro lyžařskou veřejnost karneval. I ten se vydařil, neboť bylo na 30 masek (většinou děti), ale bylo i dost těch, kteří se přišli alespoň podívat. Čistý provoz vleku byl 193 hodin. Odpracováno bylo 770 hodin.

V roce 1987 měl oddíl 13 kvalifikovaných pracovníků pro obsluhu vleku a dva instruktory lyžování.
Hlavním úkolem oddílu v roce 1988 bylo zajistit provoz lyžařského vleku v Křešíně tak, aby byl uspokojen co největší počet zájemců. Toto se podařilo a tento sport přilákal v naší lokalitě mnoho zájemců, zejména mládeže a umožnil vedle oblíbených výletů na běžkách i další lyžařské sportování.
Na podzim byla provedena rekonstrukce střechy na buňkách. Nad buňkami byla postavena nová sedlová střecha, jako krytina byl vybrán eternit.
Na závěr provozu lyžařského vleku v roce 1988, který byl v užívání od 20. 2. do 20. 3., uspořádal lyžařský oddíl opět maškarní rej na sněhu.
Oddíl lyžování je zcela závislý na klimatických podmínkách. Přesto jeho někteří členové využívají každého momentu, kdy lze vlek provozovat a oni mohou lyžovat. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí došlo ke značnému omezení činnosti lyžařského oddílu na dlouhých 10 let Zařízení bylo přesto udržováno ve velmi dobrém technickém stavu. Za to díky především Mgr. Musilovi, p. Folejtarovi, Ing. Benešovi, p. Lupačovi a p. Vokounovi. Za tuto dobu se dá provoz vleku počítat na hodiny, maximálně na dny. Obrat k lepšímu přinesla až rok 1998. V tomto roce byla zima k lyžařům více štědrá a tak byl vlek více v provozu. Velký problém ale nastal s lidmi, kteří by byli ochotni zařízení sloužící k přepravě lyžařů obsluhovat. Jejich počet se za tu dobu vynucené nečinnosti snížil v podstatě na 4. O provoz a údržbu se starají: p. Folejtar, p. Lupač, Ing. Beneš a p. Vokoun.

Rok 2000 se stává pro lyžařský vlek v Křešíně rokem přelomovým, protože jeho provoz je zahrnut do seznamu 23 sjezdovek a vleků na Českomoravské vrchovině. Bohužel přírodní klimatické podmínky na Lukavecku nedávají šanci na plné využití zařízení a provozování tohoto krásného sportu. Jedinou šancí by snad bylo umělé zasněžování, to však především z ekonomických a personálních důvodů nepřichází v úvahu. Tato nepřízeň počasí se projevila hned v následujících dvou sezónách, kdy byl lyžařský vlek v provozu celkem 20 dní. Následující 3 léta byla o něco lepší. Lyžaři využívali lyžařský vlek celkem 110 dní. Teprve zimní sezóna 2005/2006 ukázala jak má vypadat pravá zima. Počasí nebylo na sněhovou nadílku vůbec skoupé. Lyžovat se začalo v Křešíně již 20.12.2005. Nebýt závady na tažném laně ke které došlo 4.3. 2006 mohla být tato sezóna rekordní, neboť jak se později ukázalo sníh na svahu vydržel do konce března.

V letních měsících prodělal lyžařský vlek rozsáhlejší úpravy. Byly vyměněny lanáče jak na pohonné tak na vratné stanici. Zakoupeno bylo také nové tažné lano. Pro zlepšení komfortu návštěvníků pořídila TJ Start za přispění OÚ Lukavec a OÚ Křešín turniketový odbavovací systém pracující na principu bezkontaktních čipových karet.
V současné době má lyžařský oddíl celkem 12 členů. Hlavní náplní činnosti je obsluha a provozování lyžařského vleku a rekreační lyžování.

Od roku 2016 můžeme využívat technické zasněžování sjezdovky, které jsme včetně potřebných podpůrných technologií vybudovali.